قوانین حقوقی

قوانین جدید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ماده هفده تا بیست وچهار قوانین جدید

 

ماده 17 در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است.
مبحث پنجم ترتیب رسیدگی در شورا
ماده 18 رسیدگی شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل م یآید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به
امضاء خواهان یا متقاضی می رسد.
ماده 19 درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
1 نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفیت دعوا.
2 موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام.
3 دلایل و مستندات درخواست.
ماده 20 رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئی ندادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره 1 اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی،


رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره 2 مقررات ناظر به وکالت، صدور رای، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.
ماده 21 رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست.
تبصره 1 منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره 2 چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
ماده 22 در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می آید.
ماده 23 شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین م یتواند تحقیق محلی، معاینه محل، تامین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.
( 000 ) ریال و در امور کیفری پنج هزار ( 5000 / ماده 24 رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سی هزار ( 30 ریال به عنوان هزینه دادرسی است.
درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صددرصد (% 100 (آن طبق بودجه سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص می یابد تا در جهت تامین هزینه های شورا صرف شود.
مبحث ششم اتخاذ تصمیم و صدور رای

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد

 

وکیل دادگستری

 

 

 

 android1سخن وکیل

اینجانب حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری با سال ها سابقه در امر وکالت و داشتن پرونده های موفق آماده پاسخگویی و همکاری و اعلام وکالت در تمام زمینه های حقوقی ،کیفری ،خانوادگی می باشم. امید است با مراجعه و اعتماد به دفتر حقوقی ما بار مشکلات حقوقی خویش را با پیگیری های صحیح کاهش دهید.

وکیل   , وکیل دادگستری   , وکیل پایه یک  , وکیل خوب

وکیل دادگستری  , وکیل خوب , وکیل  , وکیل پایه یک  , وکیل پایه یک دادگستری  ,  وکیل خوب در تهران   ,وکیل پایه یک در تهران

وکیل در یوسف اباد   ,وکیل پایه یک در یوسف اباد  ,وکیل دادگستری در یوسف اباد 

وکیل ملکی   , وکیل ملکی تهران  x

طلاق توافقی فوری ,طلاق توافقی 

جهت مشاوره حقوقی تلفنی ابتدا مبلغ مشاوره را پرداخت کنید وسپس تماس بگیرید

مبلغ مشاوره تلفنی 70000تومان و به مدت 40 دقیقه می باشد

مشاوره حقوقی انلاین

 

تماس با ما

  آدرس : تهران-یوسف آباد -خیابان هفتم - پلاک27 - طبقه چهارم- واحد15                                                  
  شماره های تماس :  
                                   09123666928